PREMIERA WYDAWNICTWA PŁYTOWEGO "LATA 20&30"

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska w niezwykłe trudnym okresie, jakim stała się ogólnoświatowa pandemia pamięta o dolnośląskich Seniorach, oferując im niezwykłe i bezpłatne wydawnictwo płytowe „Lata 20, lata 30”.

Na płycie znalazło się 10 przebojów wykreowanych przez Eugeniusza Bodo, Hankę Ordonównę, Mieczysława Fogg w nowych i oryginalnych aranżacjach Ivana Zhukova. Wykonawcami piosenek są: Mariola Augustyn, Damian Domalewski, Tomasz Maleszewski.

Od początku lutego odbywać się będzie kolportaż bezpłatnych albumów we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, przy pl. Solidarności 1/3/5 (Przestrzeń Trzeciego Wieku) oraz Teatrze Scena Kamienica przy ul. Joachima Lelewela 15 we Wrocławiu [w godzinach 12-15]. Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z wymienionymi instytucjami, aby zagwarantować bezpieczny odbiór przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Ponadto nasza organizacja prześle pocztą płyty do dolnośląskich organizacji, jak: Domy Seniora, Dzienne Domy Pomocy, Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Pragniemy, aby Seniorzy w tym trudnym okresie mogli skorzystać z takiej formy dostępu do kultury.