We Wrocławiu powstaje największy chór seniora w Polsce!

Wrocławski Chór Seniora to projekt interdyscyplinarny adresowany do wrocławskich Seniorów i aktywizujący ich do podejmowania aktywności zmierzających do samorozwoju, rozwijania swoich pasjii marzeń, integracji społecznej, przełamania hermetyczności uczestnictwa w tzw. kulturze wysokiej, a także nabywania nowych i wartościowych umiejętności. Wymiernym efektem realizacji jest stworzenie największego we Wrocławiu chóru senioralnego, który stanie się nie tylko wizytówką miasta, ale także zespołem cechującym się zaciśniętą więzią społeczną. Poprzez liczne wydarzenia w postaci: warsztatów, zajęć, prelekcji, wykładów, spotkań, wycieczek w ramach turystyki kulturalnej oraz czynnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, pragniemy stworzyć nowe miejsce spotkań na kulturalno-społecznej mapie Wrocławia. Realizacja zadania jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie najstarszych mieszkańców naszego miasta do włączania się w liczne inicjatywy, podążaniem za wyzwaniami XXI wieku oraz wciąż niedostateczną liczbą projektów o takim charakterze.


Projekt realizowany będzie do końca 2023 roku.
Jego nadrzędnym celem jest stworzenie największego chóru senioralnego w Polsce.


Próby odbywać się będą co tydzień w siedzibie Teatru Scena Kamienica przy ul. Joachima Lelewela 15 we Wrocławiu. W ich trakcie Seniorzy będą opracowywać i poznawać repertuar różnych gatunków muzyki okresu od klasycyzmu do współczesności. Zajęcia obfitować będą ponadto w podstawy emisji głosu, artykulacji, prawidłowego oddechu, dykcji i teorię muzyki. Raz na kwartał, przy okazji ważnych świąt i rocznic, organizowane będą koncerty Wrocławskiego Chóru Seniora otwarte dla szerokiej publiczności.


Ponadto, Wrocławski Chór Seniora prezentować się będzie w organizowanych przez Miasto przeglądach twórczości senioralnej, uczestniczyć w prezentacjach międzypokoleniowych, dawać koncerty dla przedszkoli i szkół oraz Domów Pomocy Społecznej. Kierownictwo artystyczne zespołu objął mgr Tomasz Maleszewski - ceniony wrocławski artysta śpiewak, dyrygent i pedagog mający wieloletnie doświadczenie pracy ze społecznością senioralną.


Dla Seniorów zaangażowanych do tego projektu cyklicznie organizowane będą warsztaty: arteterapii, muzykoterapii, logopedii, ruchowe, taneczne, aktorskie, prawidłowego oddechu, dykcji, zachowania na scenie oraz technik wokalnych. Stworzony zostanie także klub recenzenta. Prowadzący warsztaty to uznani specjaliści i autorytety w swoich dziedzinach:

  • Warsztaty arteterapii, muzykologii, logopedii - prowadzone przez mgr Mariolę Augustyn.
  • Warsztaty taneczne - prowadzone przez mgr Ewę Chrobak.
  • Warsztaty technik cyfrowych i technologii muzycznej - prowadzone przez inż. Damiana Domalewskiego.
  • Warsztaty audycji muzycznych i klub recenzenta - prowadzone przez Macieja Michałkowskiego.
  • Warsztaty "PoCOVIDowe" - przeznaczone dla osób, które przebyły zakażenie wirusem SARS COVID-2, podczas których uczestnicy uczyć się będą ćwiczeń oddechowych. Prowadzone będą przez mgr Mariolę Augustyn i mgr Tomasza Maleszewskiego.
  • Warsztaty aktorskie - prowadzone przez mgr Arkadiusza Cyrana.

Projekt „Wrocławski Chór Seniora” jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Wrocław.

WROCAWSKI CHR SENIORA - plakatjpg