KONTAKT

UWAGA! ZMIANA ADRESU STOWARZYSZENIA!

Adres:
ul. Piłsudskiego 58/12 | 50-020 Wrocław

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PREZYDENTA WROCŁAWIA POD NR 131
NIP: 8971879447 | REGON: 386169599  

e-mail: operetkawroclawska@gmail.com   
numer konta: mBank 12 1140 2004 0000 3202 8006 3396

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI