KONTAKT

Siedziba:
ul. Joachima Lelewela 15 | 53-505 Wrocław

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PREZYDENTA WROCŁAWIA POD NR 131
NIP: 8971879447 | REGON: 386169599  

e-mail: operetkawroclawska@gmail.com   
numer konta: mBank 12 1140 2004 0000 3202 8006 3396

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI