O nas

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska zostało założone w roku
65-lecia sztuki operetkowej we Wrocławiu. W swoich działaniach skupia się na krzewieniu tego gatunku muzycznego, poprzez organizację oryginalnych i niestandardowych koncertów, spektakli, recitali i widowisk. Ze względu na obserwowany zanik tej dziedziny sztuki muzycznej, postawiliśmy sobie za cel przypomnienie najważniejszych dzieł operetkowych polskich i zagranicznych kompozytorów w atrakcyjnej wokalnie i instrumentalnej formie wyrazu. Założyciele stowarzyszenia to uznani w środowisku artystycznym działacze, animatorzy kultury i artyści z powodzeniem realizujący wiele projektów artystycznych skupiających się na gatunku operetkowym. Dlatego też nasza działalność czerpie z ich dokonań i doświadczenia na polu krzewienia sztuki wysokiej oraz organizacji wydarzeń na najwyższym poziomie. Cele regulaminowe Stowarzyszenia Operetka Wrocławska zakładają odbudowę tradycji tego gatunku muzyki na terenie całej Polski.

Nasze cele

  • Aktywizacja kulturalna społeczeństwa polskiego
  • Propagowanie i promocja sztuki muzycznej
  • Tworzenie programów edukacyjno-społecznych
  • Działanie przeciwko wykluczeniu z dostępu do kultury
  • Promocja i pomoc dla polskich artystów
  • Tworzenie i publikacje wydawnictw muzycznych (audio, wideo, druki)